Według stanu na koniec 2021 r. w województwie funkcjonowało 11,0% ogólnej liczby centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic działających w Polsce. Województwo małopolskie wyróżniało się również pod względem liczby zwiedzających wystawy w galeriach i salonach sztuki w kraju. Wystawy te odwiedziło 759,9 tys. osób, co stanowiło 22,1% ogółu zwiedzających wystawy w kraju w galeriach i salonach sztuki w Polsce.