Według stanu na koniec 2019 r. w województwie małopolskim funkcjonowało 18,7% ogólnej liczby galerii i salonów sztuki oraz 14,1% ogólnej liczby muzeów i oddziałów muzealnych działających w Polsce. W ciągu 2019 r. wystawy w galeriach i salonach sztuki odwiedziło 28,7% ogólnej liczby zwiedzających galerie i salony sztuki, a w muzeach i oddziałach muzealnych 27,7% ogólnej liczby zwiedzających muzea i oddziały muzealne w Polsce.