W końcu 2018 r. w województwie małopolskim funkcjonowało 18,5% wszystkich galerii i salonów sztuki działających w Polsce, 14,3% muzeów i oddziałów muzealnych, 12,7% teatrów i instytucji muzycznych (posiadających własny zespół artystyczny), 10,8% centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic, 9,7% bibliotek (łącznie z filiami) i placówek biblioteczno-informacyjnych oraz 8,9% kin stałych.