W latach 2016–2018 aktywność innowacyjną w województwie małopolskim prowadziło 26,0% przedsiębiorstw przemysłowych (w kraju – 26,1%) oraz 21,2% przedsiębiorstw usługowych (w kraju – 21,0%). Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2018 r. wyniosły 2,3 mld zł w przedsiębiorstwach przemysłowych (o 3,8% więcej niż rok wcześniej) oraz 1,4 mld zł – w przedsiębiorstwach usługowych (o 3,0% więcej). W 2018 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub znacząco ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2016–2018, w przychodach ogółem przedsiębiorstw przemysłowych wyniósł 12,1%, a w przedsiębiorstwach usługowych – 2,4%.