W latach 2019–2021 aktywność innowacyjną prowadziło 27,6% przedsiębiorstw przemysłowych (w kraju – 26,3%) oraz 24,9% przedsiębiorstw usługowych (w kraju – 22,2%).
Nakłady poniesione na działalność innowacyjną w 2021 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 2803,3 mln zł (o 4,3% mniej niż rok wcześniej), a w przedsiębiorstwach usługowych 2111,9 mln zł (o 22,4% więcej).
W 2021 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2019–2021 w przychodach ogółem przedsiębiorstw przemysłowych wyniósł 11,1%, podczas gdy w przedsiębiorstwach usługowych – 3,6%.