Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w 2018 r. w województwie małopolskim. Omówiono dane dotyczące liczby oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych i mieszkań w podziale na formy budownictwa. Przedstawiono również informacje o przewidywanych efektach budownictwa mieszkaniowego w okresach przyszłych, czyli o wydanych pozwoleniach i zgłoszeniach z projektem budowlanym na budowę mieszkań oraz o mieszkaniach, których budowę rozpoczęto.

 

W 2018 r. w województwie małopolskim oddano mniej mieszkań niż przed rokiem i wydano mniej pozwoleń na budowę mieszkań i zgłoszeń z projektem budowlanym, natomiast wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.