Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w 2019 r. w województwie małopolskim. Omówiono dane dotyczące liczby oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych i mieszkań w podziale na formy budownictwa. Przedstawiono również informacje o przewidywanych efektach budownictwa mieszkaniowego w okresach przyszłych, czyli o wydanych pozwoleniach i zgłoszeniach z projektem budowlanym na budowę mieszkań oraz o mieszkaniach, których budowę rozpoczęto.

 

W 2019 r. w województwie małopolskim oddano więcej mieszkań niż przed rokiem. Nastąpił spadek liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, natomiast wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.