Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w 2022 r. w województwie małopolskim. Omówiono dane dotyczące liczby oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych i mieszkań w podziale na formy budownictwa. Przedstawiono również informacje o przewidywanych efektach budownictwa mieszkaniowego w okresach przyszłych, czyli o wydanych pozwoleniach i zgłoszeniach z projektem budowlanym na budowę mieszkań oraz o mieszkaniach, których budowę rozpoczęto. W 2022 r. w województwie małopolskim oddano więcej mieszkań niż przed rokiem. Mniejsza niż przed rokiem była liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto.