Wartość skupu produktów rolnych była niższa niż w 2019 r., zarówno produktów roślinnych, jak i zwierzęcych. Więcej niż przed rokiem skupiono ziarna zbóż, ziemniaków i mleka, a mniej żywca rzeźnego. W porównaniu ze stanem w grudniu 2019 r. wzrosło pogłowie trzody chlewnej i bydła, a zmalało pogłowie owiec.