Ogólna wartość skupu produktów rolnych, zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych, była wyższa niż w 2020 r. Mniej niż przed rokiem skupiono ziarna zbóż, ziemniaków i mleka oraz żywca rzeźnego. W porównaniu ze stanem w grudniu 2020 r. wzrosło pogłowie drobiu, a zmalało pogłowie trzody chlewnej, bydła i owiec