Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Turystyka w województwie małopolskim w 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 15.07.2015
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Krakowie przekazuje Państwu opracowanie pt. „Turystyka w województwie małopolskim w 2014 r.”. Jest to trzynasta edycja tytułu w obecnym podziale administracyjnym.
Publikacja ma przede wszystkim dostarczyć najważniejszych informacji o turystyce w województwie małopolskim, zbieranych przez statystykę publiczną. Przeważającą część opracowania stanowią tablice sporządzone na podstawie badania prowadzonego przez GUS na formularzach KT-1, przedstawiające stan, strukturę i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2014 r. Dane te zamieszczono w układzie:
województwo, podregion i powiat. Podstawowe informacje o bazie noclegowej dodatkowo przedstawiono w układzie gminnym.
Uzupełnieniem podstawowej tematyki są informacje pochodzące:
− z badań statystycznych GUS dotyczących obiektów sportowych (KFT-OB/a oraz KFT-OB/b),
− z badań resortowych następujących organizacji: PTTK, GOPR, TOPR,
− ze źródeł pozastatystycznych udostępnionych przez różne instytucje.
Opracowanie ukazuje się w ramach serii „Informacje i opracowania statystyczne” — składa się z uwag metodycznych, części opisowej oraz części tabelarycznej. W uwagach metodycznych podano źródła informacji, metody badań oraz ważniejsze pojęcia i definicje. W części opisowej scharakteryzowano stan, strukturę, rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych. Przedstawiono również niektóre aspekty związane z turystyką sportową. Część tabelaryczną rozpoczyna tablica przeglądowa
zawierająca najważniejsze dane o turystycznych obiektach noclegowych w latach 2010, 2013 i 2014.
Poza zestawieniami liczbowymi opisującymi turystyczną bazę noclegową województwa małopolskiego, w części tabelarycznej zamieszczono również tablice dotyczące:
− obiektów sportowych,
− działalności: PTTK, GOPR, TOPR,
− spływów rzekami Dunajec i Poprad,
− turystyki w parkach narodowych.

Do góry