W opracowaniu sygnalnym „Działalność instytucji kultury w województwie małopolskim w 2016 r.”, przedstawione zostały informacje charakteryzujące działalność instytucji kultury w województwie małopolskim w 2016 r. dotyczące muzeów, teatrów, galerii i salonów sztuki, kin, bibliotek oraz centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, a także informacje o organizacji masowych imprez artystyczno-rozrywkowych. Źródłem prezentowanych informacji charakteryzujących działalność instytucji kultury w województwie małopolskim w 2016 r. jest roczna sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego.