W 2017 r. w województwie małopolskim funkcjonowało 17,6% wszystkich galerii i salonów sztuki działających w Polsce, 13,9% muzeów i oddziałów muzealnych, 10,7% centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic, 10,7% teatrów i instytucji muzycznych (posiadających własny zespół artystyczny), 9,7% bibliotek i placówek biblioteczno-informacyjnych (łącznie z filiami) oraz 9,0% kin stałych.