W omawianym okresie aktywność innowacyjną wykazało 35,2% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 29,5% przedsiębiorstw usługowych. W relacji do lat 2019–2021 był to wzrost odpowiednio o 7,6 p. proc. i 4,6 p. proc. Nakłady poniesione w 2022 r. na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 3028,4 mln zł (o 8,0% więcej niż rok wcześniej), a w usługowych – 2488,6 mln zł (o 17,8% więcej). W 2022 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2020–2022 w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniósł 11,0%, a w usługowych – 2,0%. Spadł odsetek przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie z UE na tę działalność.