Opracowanie sygnalne zawiera statystyczną charakterystykę problemów zagrożenia i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej w województwie małopolskim w 2016 r., tj.: wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia i ochrona wód oraz powietrza, odpady, nakłady poniesione na ochronę środowiska i uzyskane efekty.