Opracowanie sygnalne zawiera statystyczną charakterystykę problemów zagrożenia i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej w województwie małopolskim w 2018 r., tj. obejmuje tematy: wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi, zanieczyszczenie i ochrona wód oraz powietrza, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, odpady oraz ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.