Opracowanie zawiera informacje na temat świadczeń na rzecz rodziny w województwie małopolskim w 2017 r., tj. świadczeń rodzinnych, wychowawczych (program „Rodzina 500 plus”), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ulgi prorodzinnej.