Z tytułu świadczeń rodzinnych w 2020 r. w województwie małopolskim wypłacono 887,7 mln zł, a korzystało z nich średnio miesięcznie 353,9 tys. świadczeniobiorców.

W ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na wsparcie rodzin przeznaczono 3795,4 mln zł w formie świadczenia wychowawczego. Dodatkową formę finansowego wsparcia państwa dla rodzin stanowiły świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z którego wypłacono 63,6 mln zł. Ponadto realizowano inne działania mające na celu polepszenie sytuacji rodzin, między innymi rządowe programy: „Dobry Start”, „Karta Dużej Rodziny”, „Maluch plus”.