W 2022 r. wypłacono 871,7 mln zł z tytułu świadczeń rodzinnych, a korzystało z nich miesięcznie średnio 291,6 tys. świadczeniobiorców. Z funduszu alimentacyjnego wypłacono 56,7 mln zł, a z programu „Dobry Start” – 128,7 mln zł. Od 1 stycznia 2022 r. państwo dodatkowo wspierało rodziny z małymi dziećmi wypłacając świadczenia z rodzinnego kapitału opiekuńczego – w ciągu roku wypłacono kapitały w kwocie 350,6 mln zł. W ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na świadczenia wychowawcze przeznaczono 3991,2 mln zł. Kartę Dużej Rodziny posiadało 162,6 tys. rodzin.