Opracowanie sygnalne zawiera informacje dotyczące świadczeń na rzecz rodziny wypłaconych w województwie małopolskim w 2019 r. Zaprezentowano podstawowe dane dotyczące świadczeń: rodzinnych, wychowawczych (z programu „Rodzina 500 plus”) oraz z funduszu alimentacyjnego.