Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2019 r. działało 166 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, które dysponowały 10,8 tys. miejsc. Przebywało w nich 10,3 tys. mieszkańców. W porównaniu z 2018 r. liczba zakładów zwiększyła się o 0,6%, liczba miejsc w tych zakładach o 1,2%, a mieszkańców o 0,7%.