Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2018 r. działało 165 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, w których były 10 652 miejsca. Przebywało w nich 10 205 mieszkańców. W porównaniu z 2017 r. liczba zakładów zwiększyła się o 1,2%, liczba miejsc w tych zakładach o 1,0%, a mieszkańców o 1,5%.