Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2022 r. działało 176 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, w których było 11,7 tys. miejsc. Przebywało w nich 10,9 tys. mieszkańców. W porównaniu z 2021 r. liczba zakładów zwiększyła się o 3,5%, liczba miejsc w tych zakładach o 4,5%, a mieszkańców o 5,8%.