Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2023 r. działało 180 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, w których było 11,8 tys. miejsc. Przebywało w nich 11,2 tys. mieszkańców, w tym 5,7 tys. kobiet.