Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje z zakresu podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim według stanu w końcu 2017 r. Prezentowane dane obejmują: liczbę i strukturę podmiotów według sekcji PKD 2007, liczby pracujących oraz form prawnych. Opracowanie zawiera dane w ujęciu terytorialnym – według podregionów oraz powiatów, a także informacje na temat liczby nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON, wyrejestrowanych oraz z zawieszoną działalnością.