Informacja sygnalna prezentuje podstawowe informacje z zakresu podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie małopolskim według stanu w końcu 2020 r. Prezentowane dane obejmują: liczbę podmiotów wpisanych do rejestru, nowo zarejestrowanych, wykreślonych z rejestru oraz z zawieszoną działalnością. Opracowanie zawiera także dane w ujęciu terytorialnym według powiatów.

Więcej informacji o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim będzie zawierała publikacja „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim, 2020 r.”, która ukaże się 31 marca br. na stronie internetowej Urzędu.