Informacja sygnalna prezentuje podstawowe informacje z zakresu podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie małopolskim według stanu w końcu 2019 r. Prezentowane dane obejmują: liczbę podmiotów wpisanych do rejestru, nowo zarejestrowanych, wykreślonych z rejestru oraz z zawieszoną działalnością. Opracowanie zawiera także dane w ujęciu terytorialnym – według podregionów oraz powiatów.”