Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego w 2016 r. w całym województwie małopolskim i w przekroju powiatowym. Omówiono dane dotyczące liczby oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych i mieszkań, w podziale na formy budownictwa. Przedstawiono również informacje o przewidywanych efektach budownictwa mieszkaniowego w okresach przyszłych, czyli o wydanych pozwoleniach i zgłoszeniach z projektem budowlanym na budowę mieszkań oraz o mieszkaniach, których budowę rozpoczęto. Pozyskane dane liczbowe świadczą o dynamicznym rozwoju budownictwa mieszkaniowego w 2016 r. w województwie małopolskim.