W 2022 r. w województwie małopolskim wartość skupu produktów rolnych, zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych, była wyższa niż w 2021 r. Więcej niż przed rokiem skupiono ziarna zbóż i mleka, ale mniej ziemniaków oraz żywca rzeźnego. W porównaniu ze stanem w grudniu 2021 r. zmniejszyło się pogłowie trzody chlewnej, bydła, owiec i drobiu.