Sytuacja materialna badanych gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2018 r. poprawiła się. W porównaniu z 2017 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 1627,85 zł i był wyższy o 9,1% niż przed rokiem. W 2018 r. przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę wyniosły 1017,42 zł i były wyższe o 1,1% od zanotowanych rok wcześniej. Zwiększyła się nadwyżka dochodów nad wydatkami, co pozwoliło gospodarstwom domowym na zwiększenie swoich oszczędności. Gospodarstwa domowe były lepiej wyposażone w dobra trwałego użytkowania nowej generacji.