Sytuacja materialna badanych gospodarstw domowych poprawiła się. W porównaniu z 2018 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych. Zwiększyła się nadwyżka dochodów nad wydatkami, co umożliwiło wzrost oszczędności. Gospodarstwa domowe były lepiej wyposażone w dobra trwałego użytkowania nowej generacji.