Opracowanie sygnalne zawiera informacje dotyczące budżetów gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2022 r. Przedstawiono podstawowe dane dotyczące m.in. dochodu rozporządzalnego, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych oraz wyposażenia gospodarstw domowych.