Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.01.2014
Częstotliwość wydania: Roczna


Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego ukazuje się regularnie od wielu lat. Każdorazowo prezentuje informacje charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa.
     Układ tematyczny i forma prezentacji danych nie zmieniły się w stosunku do wydania ubiegłorocznego. Tym niemniej, z uwagi na proces ujednolicenia roczników wojewódzkich do zakresu i sposobu prezentowania danych w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej i Roczniku Statystycznym Województw, w obecnej edycji Rocznika zostały wprowadzone niewielkie zmiany. Działy tematyczne zostały wzbogacone o nowe informacje, m.in. o: dane geograficzne (najwyższe szczyty górskie, najdłuższe jaskinie, ważniejsze przełęcze i sztuczne zbiorniki wodne), podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, medianę wieku ludności według płci, gospodarstwa domowe na podstawie wyników NSP 2011, tablice dotyczące zatrudnionych i przeciętnego wynagrodzenia brutto za październik 2010 r., wskaźniki
zagrożenia ubóstwem w gospodarstwach domowych, wypłacone dodatki mieszkaniowe, gospodarkę gruntami pod budownictwo mieszkaniowe czy ekologiczne gospodarstwa rolne. W tablicach przeglądowych, tam gdzie było to możliwe, retrospekcja sięgnęła roku 2000 oraz objęła okres obejmujący lata 2005-2012.
     W obecnej edycji Rocznika, w dziale XXIII, po raz ostatni zostały zaprezentowane dane dotyczące prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
     Informacje zawarte w Roczniku pozwalają na przeprowadzenie analiz i porównań retrospektywnych oraz na obserwację zmian i kierunków rozwoju województwa, a zachowanie jego układu podobnego do roczników wydawanych przez inne urzędy statystyczne ułatwia dokonywanie porównań międzywojewódzkich.

Do góry