Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Turystyka w województwie małopolskim w 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.06.2013
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja ma przede wszystkim dostarczyć najważniejszych informacji o turystyce w województwie małopolskim, zbieranych przez statystykę publiczną. Przeważającą część opracowania stanowią tablice sporządzone na podstawie badania prowadzonego przez GUS na formularzach KT-1, przedstawiające stan, strukturę i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2012 r. Dane te zamieszczono w układzie:
województwo, podregion, powiat, a wybrane, podstawowe informacje — w układzie gminnym.
     Uzupełnieniem podstawowej tematyki są informacje pochodzące:
− z badania statystycznego GUS dotyczącego działalności muzeów i instytucji paramuzealnych
(sprawozdanie K-02),
− z badań resortowych następujących organizacji: PTTK, GOPR, TOPR,
− ze źródeł pozastatystycznych udostępnionych przez różne instytucje.
     Opracowanie ukazuje się w ramach serii „Informacje i opracowania statystyczne” — składa się z uwag metodycznych, części opisowej, części tabelarycznej. W uwagach metodycznych podano źródła
informacji, metody badań oraz ważniejsze pojęcia i definicje.
     W części opisowej scharakteryzowano stan, strukturę, rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych. Część tabelaryczną rozpoczyna tablica przeglądowa zawierająca najważniejsze dane o turystycznych obiektach noclegowych w latach 2010–2012.
     Od 2012 r. nastąpiła zmiana zakresu prezentowanych danych — obiekty zbiorowego oraz indywidualnego zakwaterowania są prezentowane łącznie jako turystyczne obiekty noclegowe.
Dla uzyskania porównywalności zjawisk, niektóre dane za lata 2010 i 2011 zostały skorygowane w stosunku do wcześniej opublikowanych.
     Poza zestawieniami liczbowymi opisującymi turystyczną bazę noclegową województwa małopolskiego, w części tabelarycznej zamieszczono również tablice dotyczące:
− działalności: PTTK, GOPR, TOPR, WOPR,
− spływów rzekami Dunajec i Poprad,
− turystyki w parkach narodowych,
− tzw. turystyki kulturowej prowadzonej w ramach działalności muzeów.

Do góry