Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:przedsiębiorstwa

Treści 30

1.
31.03.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
2.
28.02.2023 - Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie...
3.
15.02.2023 - Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego zmniejszyła się w ujęciu rocznym. Odnotowano spadek ulokowanego w nich kapitału. Liczba pracujących w tego typu podmiotach zwiększyła się. Nakłady inwestycyjne były znacznie wyższe niż przed rokiem. Przychody oraz koszty ich uzyskania wzrosły, a...
4.
31.01.2023 - W styczniu ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie w sekcji informacja i komunikacja. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowano oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w ubiegłym miesiącu. Znaczna poprawa nastrojów była widoczna w opinii wyrażonej jednostki...
5.
30.12.2022 - W grudniu br. w większości badanych obszarów oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne i gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, w której odnotowano wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 4,2 w...
6.
30.11.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie oceniają koniunkturę negatywnie. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny są pozytywne. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii....
7.
31.10.2022 - W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego we wrześniu. Największe pogorszenie wskaźnika nastąpiło w informacji i komunikacji....
8.
30.09.2022 - We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w sierpniu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w przetwórstwie przemysłowym....
9.
31.08.2022 - W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od notowanego w lipcu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w działalnosći związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi....
10.
29.07.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę negatywnie. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny są pozytywne. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii....
11.
30.06.2022 - W czerwcu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę podobnie jak w maju. Wyjątkami są zakwaterowanie i gastronomia oraz handel hurtowy, gdzie oceny spadły oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny wzrosły....
12.
31.05.2022 - W maju w porównaniu z kwietniem największe pogorszenie koniunktury nastąpiło w sekcji informacja i komunikacja, największa poprawa – w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) pogorszyły się, natomiast oczekiwania...
13.
29.04.2022 - W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w marcu....
14.
31.03.2022 - W marcu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż w lutym. Największy spadek ocen odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Oceny wzrosły jedynie w zakwaterowaniu i gastronomii oraz handlu hurtowym. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) są podobne...
15.
28.02.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę lepiej niż w styczniu. Wyjątkiem jest transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz handel hurtowy, gdzie oceny spadły. Do badania za bieżący miesiąc - odpowiedzi...
16.
15.02.2022 - Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego zmniejszyła się w ujęciu rocznym. Odnotowano spadek ulokowanego w nich kapitału. Liczba pracujących w tego typu podmiotach również spadła. Nakłady inwestycyjne były znacznie mniejsze niż przed rokiem. Przychody oraz koszty ich uzyskania zmalały, a...
17.
31.01.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu oceniają koniunkturę negatywnie. Wyjątkami są informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są pozytywne. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i...
18.
30.12.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę gorzej niż w listopadzie. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia oraz handel hurtowy, gdzie oceny wzrosły oraz handel detaliczny, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Największe pogorszenie ocen...
19.
30.11.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie oceniają koniunkturę gorzej niż w październiku. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny wzrosły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące...
20.
30.09.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja. W...
21.
31.08.2021 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak w lipcu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w handlu hurtowym. W większości badanych obszarów wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. Składowa "prognostyczna"...
22.
30.07.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo, gdzie oceny są negatywne. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Składowa "diagnostycznej"...
23.
30.06.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo, gdzie oceny są negatywne. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego oraz informacji i...
24.
28.05.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny są negatywne. W większości obszarów oceny bieżące ("diagnozy") oraz oczekiwania ("prognozy") poprawiły się....
25.
30.04.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu br. oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja. We...
26.
31.03.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w lutym br. Wyjątkiem jest sekcja transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny spadły oraz handel detaliczny, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „prognostyczna” poprawiła się w większości...
27.
26.02.2021 - W lutym w br. w porównaniu ze styczniem br. największe poprawa ocen nastąpiła w sekcji transport i gospodarka magazynowa, największe pogorszenie - w sekcji budownictwo. Do badania za luty br. - odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lutego - dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii...
28.
15.02.2021 - Informacja sygnalna prezentuje dane z zakresu działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie małopolskim w 2019 r. tj. zbiorowość podmiotów, wartość zaangażowanego kapitału, liczbę pracujących oraz podstawowe wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne...
29.
29.01.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r. Tylko w sekcji transport i gospodarka magazynowa oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły...
30.
30.12.2020 - W grudniu br. najbardziej pozytywne oceny Koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest...
Do góry