W grudniu br. w większości badanych obszarów oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne i gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, w której odnotowano wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 4,2 w stosunku do listopada. Tylko w handlu hurtowym wartość tego wskaźnika jest na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu.