W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego we wrześniu. Największe pogorszenie wskaźnika nastąpiło w informacji i komunikacji.