Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego zmniejszyła się w ujęciu rocznym. Odnotowano spadek ulokowanego w nich kapitału. Liczba pracujących w tego typu podmiotach zwiększyła się. Nakłady inwestycyjne były znacznie wyższe niż przed rokiem. Przychody oraz koszty ich uzyskania wzrosły, a większość podmiotów objętych badaniem finansów wykazywała zysk netto.