Opracowanie prezentuje dane dotyczące struktury organizacji non-profit w województwie małopolskim oraz w Krakowie, zawiera ogólną charakterystykę współpracy organizacji z innymi podmiotami, a także cele oraz bariery współpracy.