Opracowanie sygnalne prezentuje dane dotyczące struktury organizacji non-profit w województwie małopolskim, w tym m.in. w Krakowie, zawiera ogólną charakterystykę współpracy organizacji non-profit z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz współpracy wewnątrzsektorowej. Prezentowane są m.in. cele i bariery współpracy.