W 2019 r. w województwie małopolskim działalność prowadziło 8,9 tys. organizacji non-profit, tj. 9,9% wszystkich aktywnych organizacji non-profit w Polsce. Z instytucjami sektora publicznego współpracowało 82,3% organizacji non-profit w województwie.