W 2021 r. spośród 9,3 tys. aktywnych organizacji non-profit w województwie małopolskim, 8,2 tys. współpracowało z innymi podmiotami. Głównym partnerem współpracy były instytucje publiczne, a najważniejszy cel wspólnie podejmowanych działań stanowiła możliwość pozyskania środków finansowych.