Opracowanie sygnalne zawiera informacje dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie małopolskim w 2022 r. Przedstawiono podstawowe dane dotyczące wykorzystania i ochrony powierzchni ziemi, poboru i zużycia wody, zanieczyszczenia i ochrony powietrza, odpadów, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, ścieków oraz nakładów na środki trwałe na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.