W końcu 2022 r. rodzinną pieczę zastępczą sprawowało 1957 rodzin zastępczych i 26 rodzinnych domów dziecka. Jednocześnie działało 98 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, w których przebywało 1068 wychowanków, a także 352 placówki wsparcia dziennego, z których skorzystało 9091 dzieci.