W końcu 2023 r. rodzinną pieczę zastępczą sprawowało 2029 rodzin zastępczych i 24 rodzinne domy dziecka. W porównaniu z 2022 r. liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej zwiększyła się o 4,2%. Jednocześnie działało 97 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, w których przebywało 1099 wychowanków, a także 353 placówki wsparcia dziennego, z których skorzystało 8220 dzieci.