Sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 uległa znacznej poprawie. W województwie małopolskim w 2017 r. wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno liczba żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych (o 24,5%), jak również liczba miejsc (o 22,9%) oraz dzieci przebywających w wyżej wymienionych placówkach (o 20,5%).