W końcu 2022 r. działało 478 żłobków i 88 klubów dziecięcych, które zapewniały 20306 miejsc. Wskaźnik liczby dzieci przebywających w placówkach w przeliczeniu na 1 tys. dzieci w wieku do lat 3 wzrósł z 143 w 2021 r. do 169 w 2022 r