W 2019 r. w województwie małopolskim wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim liczba placówek opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3 (o 16,0%). Działało 471 żłobków i klubów dziecięcych, które zapewniały 16184 miejsc. Wskaźnik liczby podopiecznych na 1 tys. dzieci w wieku do lat 3 wzrósł z 107 w 2018 r. do 120 w 2019 r.