W województwie małopolskim sytuacja w zakresie opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3 uległa poprawie. Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. wzrosła, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, zarówno liczba placówek (o 23,0%) jak również liczba dostępnych w nich miejsc (o 30,0%).