W 2020 r. w województwie małopolskim wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim liczba placówek opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3 (o 8,9%). Działało 513 żłobków i klubów dziecięcych, które zapewniały 17914 miejsc. Wskaźnik liczby podopiecznych na 1 tys. dzieci w wieku do lat 3 wzrósł z 120 w 2019 r. do 122 w 2020 r.